Verdi NTNU er en studentforening for finansinteresserte studenter ved NTNU. Gruppen består av omkring 25 aktive medlemmer fra ulike årstrinn og studier på NTNU.

Hva gjør vi i Verdi?

Vi har medlemsmøter én dag i uken, hvor vi blant annet diskuterer finansnyheter og finansteori, og det presenteres analyser av aksjer og andre investeringsmuligheter. I tillegg til det ukentlige møtet arbeides det i grupper på 4-6 personer med analyse av mulige investeringer, som presenteres på Verdi-møtene. Det fokuseres på å sette sammen grupper med studenter fra ulike årstrinn og med ulik erfaring innen finans, slik at det sikres at alle grupper har gode forutsetninger for å kunne gjennomføre analyser. Erfaringer fra tidligere år, er at gruppearbeidet er en veldig god læringsarena for nye medlemmer med mindre eller ingen erfaring med aksjer eller andre investeringer.

Aksjeanalysene danner grunnlaget for forvaltning av et veldedighetsfond, hvor deler av overskuddet går til veldedige formål. Verdi deltar også i Nordnet sin skolekonkurranse (aksjeinvestering), som har vært arrangert de siste semestrene.

Et annet viktig fokus for Verdi for å skape finansinteresse på NTNU, er å arrangere foredrag med kjente finanspersonligheter. Hvert semester arrangerer vi 2-3 foredrag. Som medlem i Verdi vil du kunne være med i arbeidet med å skaffe de foredragsholderne du har størst ønske om å få til Trondheim.

Det er et veldig godt sosialt samhold i Verdi, og vi har mange sosiale aktiviteter utover de vanlige medlemsmøtene. Vi samles gjerne på kvelden etter møtene, har julebord, reiser på hyttetur og har grillfest på våren, for å nevne noe.

Hvem kan søke Verdi?

Det er ikke noe krav til at du skal ha erfaring med aksjer eller annen bakgrunn innenfor finans. I starten av hvert semester legger vi opp til opplæring av nye medlemmer, og gruppearbeidet (som beskrevet over) er en kontinuerlig læringsarena. Det viktigste er at du har interesse for finans, og et ønske om å lære mer innenfor dette området.

Vi søker studenter fra alle årstrinn og fra alle linjer på NTNU. Dersom du har lyst til å lære mer om finans, analysere aksjer, arrangere foredrag med ettertraktede foredragsholdere eller være med å utvikle Verdi NTNU sin hjemmeside er du av stor interesse for Verdi NTNU.

Årets søknadsfrist har nå gått ut, men vi oppfordrer alle til å søke opptak høsten 2016.


Foredrag arrangert av Verdi NTNU
Verdi NTNU arrangerer flere foredrag hvert semester, vi inviterer spennende foredragsholdere til å snakke om det de kan best. Det vil komme informasjon om neste foredrag her

Porteføljen

Aksje Kjøpskurs (NOK)
Avance Gas 106.5
American Shipping Company 34.3
Selvaag Bolig 25.6
Subsea 7 66.7
HLNG 49.9
Akva Group 27.3
Norway Royal Salmon 94.1
Olav Thon Eiendomsselskap 90.7
XXL 97.0
Verdi NTNU er finansgruppen for studenter ved NTNU i Trondheim. Våre medlemmer har en felles interesse for børs og finans, og mange sikter mot finansnæringen som sin fremtidige arbeidsplass. Hovedvekten av vår medlemsmasse kommer i dag fra sivilingeniør- samfunnsøkonomi- og statsvitenskapsstudier, men organisasjonen er selvfølgelig åpen for studenter fra alle studieretninger.

Finansgruppen Verdi ble stiftet i 2004, med en visjon om å skape et levende finansmiljø ved NTNU. Organisasjonen har siden den gang vært i sterk vekst, og har vist seg å være et etterlengtet tilbud for universitetsstudentene i Trondheim. Gjennom et variert utvalg av arrangementer og aktiviteter, som gjerne er mer praktisk rettet enn hva studentene normalt møter i studiehverdagen, ønsker Verdi å inspirere studentene. For noen kan dette innebære å ta et tryggere grep om sin karriere og fremtid gjennom et aktivt medlemskap. For andre er det medlemsfordelene Verdi kan tilby gjennom våre samarbeidspartnere og de profilerte foredragsholderne som er viktigst.Styret

Oddbjørn Bårsaune, Ole Christian Thømt, Vemund Wøien, Ulrik Mannhart, Adrian Stålesen, Jesper Jacobsen, Tord Leth-Olsen.


Medlemmer

Adrian Stålesen, Agnes Nicoline Sejersted, Anders Hjort, Bendik Øverland Bergsli, Berit Lund, Erik-Johan Steen, Fredrik Witzøe, Henrik Bøhler, Henrik Sømme, Jesper Jacobsen, Kristine Skjong Bøe, Marina Frydenberg, Oddbjørn Bårsaune, Ole Christian Thømt, Per Oskar Isdahl, Sebastian Bugge, Therese Jordal, Tord Leth-Olsen, Ulrik Mannhart, Vemund Wøien, Ulrik Belsvik, Lykke Bergsli, Christoffer Cock, Ingrid Emilie Hermanrud, Sondre Finsådal Jensen, Ingeborg Margrete Lianes, Simen Are Madsen, Paal Olav Mjaugeto, Gard Munkerud, Kristian Sandaker, Henrik Svensson, Knut Wigerstrand.


Alumni

Fondsleder

Oddbjørn Bårsaune - Fondsleder (at) verdintnu.no

Styreleder

Ole Christian Thømt - octhoemt (at) gmail.com

Markedsansvarlig

Ulrik Mannhart - umannhart (at) gmail.com

Arrangementsansvarlig

Jesper Jacobsen - Arrangement (at) verdintnu.no

Webansvarlig

Tord Leth-Olsen - tordle (at) stud.ntnu.no

Verdi NTNU støtter UNICEF med overskudd fra sitt veldedige fond.

Innlogging er bare for Verdimedlemmer og alumni, og gjøres via Innsida

Logg inn

Nyhetsbrevet fra mai 2016 kan lastes ned her.

Nyhetsbrevet fra desember 2015 kan lastes ned her.

Kjøp DN abonnement til gunstige priser for studenter her


© 2016 Verdi NTNU Webansvarlig: Anders Hjort