Hva gjør vi i Verdi?

Verdi NTNU er en studentforening for finansinteresserte studenter ved NTNU. Gruppen består av omkring 25 aktive medlemmer fra ulike årstrinn og studier på NTNU. Vi har medlemsmøter én dag i uken, hvor vi blant annet diskuterer finansnyheter og finansteori, og det presenteres analyser av aksjer og andre investeringsmuligheter. I tillegg til det ukentlige møtet arbeides det i grupper på 4-6 personer med analyse av mulige investeringer, som presenteres på Verdi-møtene. Det fokuseres på å sette sammen grupper med studenter fra ulike årstrinn og med ulik erfaring innen finans, slik at det sikres at alle grupper har gode forutsetninger for å kunne gjennomføre analyser. Erfaringer fra tidligere år, er at gruppearbeidet er en veldig god læringsarena for nye medlemmer med mindre eller ingen erfaring med aksjer eller andre investeringer.

Aksjeanalysene danner grunnlaget for forvaltning av et veldedighetsfond, hvor deler av overskuddet går til veldedige formål. Verdi deltar også i Nordnet sin skolekonkurranse (aksjeinvestering), som har vært arrangert de siste semestrene. Denne konkurransen ble vunnet av Verdi NTNU våren 2016.

Et annet viktig fokus for Verdi for å skape finansinteresse på NTNU, er å arrangere foredrag med kjente finanspersonligheter. Hvert semester arrangerer vi 2-3 foredrag. Som medlem i Verdi vil du kunne være med i arbeidet med å skaffe de foredragsholderne du har størst ønske om å få til Trondheim.

Det er et veldig godt sosialt samhold i Verdi, og vi har mange sosiale aktiviteter utover de vanlige medlemsmøtene. Vi samles gjerne på kvelden etter møtene, har julebord, reiser på hyttetur og har grillfest på våren, for å nevne noe.

Hvem kan søke Verdi?

Vi søker studenter fra alle årstrinn og fra alle linjer på NTNU. Dersom du har lyst til å lære mer om finans, analysere aksjer, arrangere foredrag med ettertraktede foredragsholdere eller være med å utvikle Verdi NTNU sin hjemmeside er du av stor interesse for Verdi NTNU.

Det er ikke noe krav til at du skal ha erfaring med aksjer eller annen bakgrunn innenfor finans. I starten av hvert semester legger vi opp til opplæring av nye medlemmer, og gruppearbeidet (som beskrevet over) er en kontinuerlig læringsarena. Det viktigste er at du har interesse for finans, og et ønske om å lære mer innenfor dette området.

Søknadsfristen for skoleåret 2016/17 har gått ut, men vi håper du ønsker å søke neste år!Porteføljen (oppdatert 2. februar 2017)

Aksje Kjøpskurs Kjøpsdato (første kjøp)
AKVA Group NOK 27,3 19.03.2015
American Shipping Company NOK 31,25 12.11.2015
Axactor NOK 2,15 07.04.2016
Golden Ocean Group NOK 34,25 11.11.2016
HLNG NOK 49.9 07.03.2013
Marine Harvest NOK 142,71 11.11.2016
Nordic Nanovector NOK 14,40 03.03.2016
Olav Thon Eiendomsselskap NOK 90.74 14.03.2013
Selvaag Bolig NOK 25,64 12.11.2015
Sparebank 1 Nord-Norge NOK 37,05 12.11.2015
Storebrand NOK 34,14 03.03.2016
XXL NOK 97.78 25.02.2016
Verdi NTNU er finansgruppen for studenter ved NTNU i Trondheim. Våre medlemmer har en felles interesse for børs og finans, og mange sikter mot finansnæringen som sin fremtidige arbeidsplass. Hovedvekten av vår medlemsmasse kommer i dag fra sivilingeniør- samfunnsøkonomi- og statsvitenskapsstudier, men organisasjonen er selvfølgelig åpen for studenter fra alle studieretninger.

Finansgruppen Verdi ble stiftet i 2004, med en visjon om å skape et levende finansmiljø ved NTNU. Organisasjonen har siden den gang vært i sterk vekst, og har vist seg å være et etterlengtet tilbud for universitetsstudentene i Trondheim. Gjennom et variert utvalg av arrangementer og aktiviteter, som gjerne er mer praktisk rettet enn hva studentene normalt møter i studiehverdagen, ønsker Verdi å inspirere studentene. For noen kan dette innebære å ta et tryggere grep om sin karriere og fremtid gjennom et aktivt medlemskap. For andre er det medlemsfordelene Verdi kan tilby gjennom våre samarbeidspartnere og de profilerte foredragsholderne som er viktigst.Styret

Christoffer Johansen Cock, Sondre Jensen, Oddbjørn Bårsaune, Sondre Flinstad Harbo, William Eilertsen, Anders Hjort.

Medlemmer

Ingrid Emilie Hermanrud, Henrik Svensson, Frans Gyllenhammar Nordstrom, Kristian Sandaker, Knut Wigestrand, Anders Hjort, Per Oskar Isdahl, Sondre Flinstad Harbo, Andreas Svela, Jesper Thuestad Jacobsen, Paal Olav Mjaugeto, Sondre Jensen, Oddbjørn Bårsaune, Simen Madsen, Agnes Nicoline Sejerstad, Jørgen Frost Bø, Bendik Øverland Bergsli, Thomas Dowling Næss, Caroline C. S. Kverne, Erik Dukefoss, Peter Filip Meyn, Astrid Valderhaug, Hans Kristian Ovanger, Jo Kogstad Ringheim, Anders Risan, Eline Drage, Marthe Fahre, Karl Magnus Smeby, William Eilertsen, Sverre Solheim Pettersen.


Fondsleder

Christoffer Johansen Cock - fondsleder (at) verdintnu.no

Styreleder

Sondre Jensen - sondrefj (at) stud.ntnu.no

Markedsansvarlig

Oddbjørn Bårsaune - obaarsaune (at) gmail.com

Arrangementsansvarlig

Sondre Flinstad Harbo - arrangement (at) verdintnu.no

PR-ansvarlig

William Eilertsen - williaei (at) stud.ntnu.no

Webansvarlig

Anders Hjort - adhjort (at) gmail.com

Verdi NTNU støtter UNICEF med overskudd fra sitt veldedige fond.

Innlogging er bare for Verdimedlemmer og alumni, og gjøres via Innsida

Logg inn

Nyhetsbrevet fra mai 2016 kan lastes ned her.

Nyhetsbrevet fra desember 2015 kan lastes ned her.

Kjøp DN abonnement til gunstige priser for studenter her


© 2017 Verdi NTNU Webansvarlig: Anders Hjort