Verdi · NTNU


Verdi NTNU søker nye medlemmer

Verdi NTNU er en studentforening for finansinteresserte studenter ved NTNU. Hvert år har vi omkring 25 aktive medlemmer fra alle årstrinn og ulike linjer på NTNU. Det var flere Verdi-medlemmer som var ferdig på NTNU til sommeren, og vi søker nå nye medlemmer.

Hva gjør vi i Verdi?

Det er et fast medlemsmøte én dag i uken (dag og tidspunkt bestemmes hvert semester ut fra når flest mulig kan). Her diskuteres blant annet finansnyheter og finansteori, og det presenteres analyser av aksjer og andre investeringsmuligheter. I tillegg til det ukentlige møtet arbeides det i grupper på 4-6 personer med analyse av mulige investeringer, som presenteres på Verdi-møtet. Det fokuseres på å sette sammen grupper med studenter fra ulike årstrinn og med ulik erfaring innen finans, slik at det sikres at alle grupper har gode forutsetninger for å kunne gjennomføre analyser. Erfaringer fra tidligere år, er at gruppearbeidet er en veldig god læringsarena for nye medlemmer med mindre eller ingen erfaring med aksjer eller andre investeringer. Aksjeanalysene danner grunnlaget for forvaltning av et veldedighetsfond, hvor deler av overskuddet går til veldedige formål. Verdi deltar også i Nordnet sin skolekonkurranse (aksjeinvestering), som har vært arrangert de siste semestrene. Et annet viktig fokus for Verdi for å skape finansinteresse på NTNU, er å arrangere foredrag med kjente finanspersonligheter. Hvert semester arrangerer vi 2-3 foredrag. Som medlem i Verdi vil du kunne være med i arbeidet med å skaffe de foredragsholderne du har størst ønske om å få til Trondheim. Det er et veldig godt sosialt samhold i Verdi, og vi har mange sosiale aktiviteter utover de vanlige medlemsmøtene. Vi samles gjerne på kvelden etter møtene, har julebord, reiser på hyttetur og har grillfest på våren, for å nevne noe.

Hvem kan søke Verdi?

Det er ikke noe krav til at du skal ha erfaring med aksjer eller annen bakgrunn innenfor finans. I starten av hvert semester legger vi opp til opplæring av nye medlemmer, og gruppearbeidet (som beskrevet over) er en kontinuerlig læringsarena. Det viktigste er at du har interesse for finans, og et ønske om å lære mer innenfor dette området.

Vi søker studenter fra alle årstrinn og fra alle linjer på NTNU. Dersom du har lyst til å lære mer om finans, analysere aksjer, arrangere foredrag med ettertraktede foredragsholdere eller være med å utvikle Verdi NTNU sin hjemmeside er du av stor interesse for Verdi NTNU.

Søknadsfristen for opptak er 5. September. Vi vil innen kort tid komme med nærmere informasjon om søknadsskjema på denne siden. Hvis du har noen spørsmål vedrørende opptak i Verdi, eller har lyst på nærmere beskjed om når søknader kan sendes inn kan du gjerne ta kontakt med Ole Christian Thømt på e-post octhoemt@gmail.com
Foredrag med Trond Riiber Knudsen, Seniorpartner i McKinsey 2014-09-03, kl 17:15
McKinsey & Company inviterer i samarbeid med Verdi til foredrag med Trond Riiber Knudsen, Seniorpartner i McKinsey. ..les mer

Knudsen har spesialisert seg på å støtte ledelsen i store bedrifter som går gjennom betydelige endringsprosesser, ofte som følge av store teknologiskift, og har jobbet på tvers av industrier som media, hi-tech, telecom, retail, konsumentvarer og energi. Han vil i sitt foredrag blant annet fortelle om hvordan McKinsey forstår implikasjonene av nye teknologier som akkurat nå spiller seg ut globalt, samt hvilke suksessmuligheter som oppstår for selskaper som klarer å utnytte potensialet i disse teknologiene.Verdi NTNU er finansgruppen for studenter ved NTNU i Trondheim. Våre medlemmer har en felles interesse for børs og finans, og mange sikter mot finansnæringen som sin fremtidige arbeidsplass. Hovedvekten av vår medlemsmasse kommer i dag fra sivilingeniør- samfunnsøkonomi- og statsvitenskapsstudier, men organisasjonen er selvfølgelig åpen for studenter fra alle studieretninger.

Finansgruppen Verdi ble stiftet i 2004, med en visjon om å skape et levende finansmiljø ved NTNU. Organisasjonen har siden den gang vært i sterk vekst, og har vist seg å være et etterlengtet tilbud for universitetsstudentene i Trondheim. Gjennom et variert utvalg av arrangementer og aktiviteter, som gjerne er mer praktisk rettet enn hva studentene normalt møter i studiehverdagen, ønsker Verdi å inspirere studentene. For noen kan dette innebære å ta et tryggere grep om sin karriere og fremtid gjennom et aktivt medlemskap. For andre er det medlemsfordelene Verdi kan tilby gjennom våre samarbeidspartnere og de profilerte foredragsholderne som er viktigst.Styret

Sebastian A. Bugge, Ole Christian Thømt, Tord Leth-Olsen, Ulrik Mannhart, Martin Hjelmeland, Bjørnar Brende Smestad, Therese Jordal, Karoline Fladby Jarneid.


Medlemmer

Bendik Øverland Bergsli, Berit Lund, Bjørnar Brende Smestad, Christian Braathen, Christoffer Bordonado, Eivind Kallevik, Erik Steen, Frederik Nygaard, Fredrik Witzøe, Fredrik Stang Heffermehl, Glenn Kringhaug, Henrik Bøhler, Henrik Struksnæs, Henrik Sømme, Håvard Hammer Normann, Jonas Kaldahl, Karoline Fladby Jarneid, Kristoffer Ingebrigtsen, Marie Ameln, Martin Kristiansen, Martin Hjelmeland, Nicolas Brun Lie Knudtzon, Ole Christian Thømt, Pål-Christian Salvesen Njølstad, Sebastian Bugge, Sjur Søndenaa, Sven Samdal, Therese Jordal, Thomas Alexander Herud, Thorvald Thorsnes, Tord Leth-Olsen, Ulrik Mannhart, Vegard Devold,


Alumni

Fondsleder

Henrik Sømme - Fondsleder (at) verdintnu.no

Arrangementsansvarlig

Tord Leth-Olsen - Arrangement (at) verdintnu.no

Webansvarlig

Bjørnar B. Smestad - bjornasm (at) stud.ntnu.no

Verdi NTNU støtter UNICEF med overskudd fra sitt veldedige fond.

Innlogging er bare for Verdimedlemmer og alumni, og gjøres via Innsida

Logg inn

Er du Verdimedlem, men har ikke enda registrert deg? Trykk her. Kode får du hos bjornasm (a) stud.ntnu.no


© 2014 Verdi NTNU Webansvarlig: Bjørnar Brende Smestad