Finansgruppen på NTNU

Verdi NTNU er en finansgruppe for studenter ved NTNU. I Verdi jobber vi for å skape økt finansinteresse blant studentene på NTNU og overskuddet fra fondet vårt går til veldedighet.

En finansgruppe for studenter ved NTNU

Verdi NTNU ble stiftet i 2004 og er en studentforening for finansinteresserte studenter på NTNU. Gruppen består i dag av omkring 25 aktive medlemmer på tvers av årstrinn og studieretninger. Vi møtes én gang i uken for å diskutere finansnyheter og finansteori, samt presentere analyser av aksjer og andre investeringsmuligheter.

Analysene utarbeides i grupper på 4-6 personer og er satt sammen av studenter fra ulike årstrinn og med ulik erfaring innen finans. Slik sikres det at alle grupper har gode forutsetninger for å utarbeide analyser. Samtidig blir gruppearbeidet en god læringsarena for medlemmer med lite eller ingen erfaring innen aksjeanalyse.

Aksjeanalysene danner grunnlaget for forvaltningen av gruppens Veldedighetsfond der deler av overskuddet går til veldedige formål. Dette arbeidet er Verdi NTNU sitt viktigste mandat og historisk har vi slått Oslo Børs. I tillegg deltar også gruppen i «Skoleduellen»; en årlig konkurranse som arrangeres av Nordnet og dekkes av Finansavisen. Her konkurrerer vi mot finansgrupper på andre universiteter rundt om i Norge om å oppnå høyest avkastning i løpet av et skoleår. Denne konkurransen har vi vunnet tidligere.

Et annet viktig fokusområde for Verdi NTNU er å skape finansinteresse på NTNU. Hvert år arrangerer vi derfor foredrag og workshops med kjente personligheter og ledende selskaper innen finansbransjen.