Om Verdi NTNU

Verdi NTNU er finansgruppen for studenter ved NTNU i Trondheim.

Børs og finans

Våre medlemmer har en felles interesse for børs og finans, og mange sikter mot finansnæringen som sin fremtidige arbeidsplass. Hovedvekten av vår medlemsmasse kommer i dag fra sivilingeniør-, og økonomistudier, men organisasjonen er selvfølgelig åpen for studenter fra alle studieretninger.

Finansgruppen Verdi ble stiftet i 2004, med en visjon om å skape et levende finansmiljø ved NTNU. Organisasjonen har siden den gang vært i sterk vekst, og har vist seg å være et etterlengtet tilbud for universitetsstudentene i Trondheim. Gjennom et variert utvalg av arrangementer og aktiviteter, som gjerne er mer praktisk rettet enn hva studentene normalt møter i studiehverdagen, ønsker Verdi å inspirere studentene. For noen kan dette innebære å ta et tryggere grep om sin karriere og fremtid gjennom et aktivt medlemskap. For andre er det medlemsfordelene Verdi kan tilby gjennom våre samarbeidspartnere og de profilerte foredragsholderne som er viktigst.

Styret

Carl Christian Aspestrand Modum
Leder
Mikkel Bølset Gisleberg
Nestleder
Rian Johansson
Fondsleder
Eskil Dalen Heggli
Fondsnestleder
Sivert Helgheim
PR-ansvarlig
Haakon Lyche Lunde
Økonomiansvarlig
Jobin Lakeh
Arrangementansvarlig