Veldedighet

I Verdi er vi opptatt av at porteføljen vår skal være mer enn penger på en konto. Vi donerer derfor hvert år en pengesum til en organisasjon vi mener fortjener støtte og oppmerksomhet. Både beløpets størrelse og den veldedige organisasjonen velges på generalforsamlingen. Selv i år med negativ avkastning på fondet, har vi tradisjonelt gitt penger.

2023: Gi effektivt

I 2023 ga vi 12 000 kr til Gi effektivt som jobber for å være verdens mest effektive bistandstiltak. De finner de mest effektive veldedige tiltakene i verden og donerer pengene videre. De tar ingen gebyrer, slik at en får mest uttelling for donasjonene. Pengene vi donerte gikk til Malaria Consortium, som deler ut forebyggende medisin mot malaria i høysesongen i spesielt utsatte områder. Det koster omtrent 60-70 kr å beskytte et barn fra malaria i en sesong. Donasjonen bidrar altså til å beskytte 170-200 barn mot å bli syke.

2022: Givewell

I 2022 ga vi 10 000 kr til Givewell som jobber for å finne de veldedige oragnisasjonene som redder eller forbedrer liv mest per krone donert. Givewell tar ingen gebyrer så alle pengene som doneres går direkte til en veldedig organisasjon.

2021: Mental Helse Ungdom

I 2021 ga vi 5 000 kr til Mental Helse Ungdom som arbeider for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske helseproblemer og et bedre psykisk helsetilbud. I år valgte vi å donere til en norsk organisasjon med fokus på mental helse blant norsk ungdom ettersom det har vært et ekstra viktig tema under pandemien. Deres overordnede visjon er at alle unge skal få en best mulig psykisk helse og at ingen skal ha det så vanskelig at døden blir eneste utvei.

2020: Leger uten grenser

I 2020 ga vi 5 000 kr til Leger uten grenser som bidrar med medisinsk hjelp til trengende personer som ikke har tilgang til hjelpen de trenger. Feltarbeiderne deres jobber med alt fra grunnleggende helsehjelp til akuttkirurgi, vaksinering og mental helsehjelp.

Leger uten grenser er helt politisk uavhengig organisasjon og tar ikke i mot statlig støtte fra noen land. Dette gjør at de kan bidra i selv de mest politisk betente områdene uten å møte trusler om trekk i støtte eller andre sanksjoner

2019: Sunnaasstiftelsen

I 2019 ga vi 10 000 kr til Sunnaasstiftelsen som hjelper mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade med å mestre sin nye livssituasjon. Sunnaasstiftelsen arrangerer camper for de utsatte og bidrar med penger til forskning på rehabilitering av nevrologiske traumeskader. De støtter i tillegg en rekke prosjekter som fokuserer på å skape mestringsfølelse gjennom idrett, øke pasientvelferd gjennom tilskudd til bedre utstyr, eller innovere innenfor rehabiliteringsteknologi.

2018: Mental Helse Ungdom

I 2018 ga vi 5 000 kr til Mental Helse Ungdom som arbeider for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske helseproblemer og et bedre psykisk helsetilbud. Organisasjonen er en tydelig politisk stemme og en god samtalepartner for de som sliter psykisk. Deres overordnede visjon er at alle unge skal få en best mulig psykisk helse og at ingen skal ha det så vanskelig at døden blir eneste utvei.

2017: Studentaksjonen Trondheim

I 2017 ga vi 15 000 kr til Studentaksjonen Trondheim. Med et ekstraordinært stort bidrag på 15 000 kroner, bidro vi til utdannelse av vanskeligstilte barn i Afghanistan. Visjonen deres er å utbedre lese- og skriveferdigheter blant afghanske barn og ungdom. I Afghanistan frarøves mange barn retten til skolegang, ikke kun på grunn av krig og konflikter, men også på grunn av mangel på finansiering og klasserom. Studentaksjonen jobber for å dekke dette finansieringsbehovet