Bli medlem i Verdi NTNU

Opptak hvert høstsemester

Verdi NTNU har opptak og søker studenter fra alle årstrinn og studieretninger på NTNU. Det stilles ingen krav til forkunnskaper – kun interesse for aksjer og finans.

Som medlem av Verdi NTNU vil du få opplæring og praktisk erfaring med aksjeanalyse. Man vil også få god kontakt med næringslivet gjennom interne arrangementer med ulike selskaper innen finans- og konsulentbransjen. Det sosiale samholdet i grupper er også svært sterkt. Blant annet arrangeres det tur til Oslo, julebord, alumnitreff og Verdi-pils, for å nevne noe.

Opptaket for 2023/24 er gjennomført, neste opptak er Høst 2024.